PF 2022

PF 2022

Všem našim zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům děkujeme za celoroční přízeň a přejeme, aby do nového roku vstoupili to

EU
Společnost Svoboda a Březík – pečivo, s.r.o.
je realizátorem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011560 s názvem "Zvýšení odborné úrovně dovedností ve společnosti Svoboda a Březík - pečivo s.r.o."
Přečíst dokument

06.01.2022