O nás

Firma Svoboda a Březík - pečivo s.r.o. byla založena v srpnu roku 1990.
Podnikatelský záměr firmy byl jednoduchý – obohatit trh s potravinami kvalitním domácím jemným pečivem, které by se výrazně odlišovalo od sortimentu tehdejších státních průmyslových pekáren.

EU
Společnost Svoboda a Březík – pečivo, s.r.o.
je realizátorem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011560 s názvem "Zvýšení odborné úrovně dovedností ve společnosti Svoboda a Březík - pečivo s.r.o."
Přečíst dokument

Firma, která začínala s pěti zaměstnanci, se rychle rozrůstala.
Už v roce 1991 byla postavena první výrobní hala na tř. 2. května ve Zlíně. Sortiment pečiva se výrazně rozšířil s výrobou chleba, rohlíků a dalších druhů pečiva.
Poptávka rostla tak rychle, že už za rok nově postavená hala nestačila svou kapacitou rostoucí poptávce. Proto byla v roce 1994 zrekonstruována budova, která kdysi sloužila bývalým státním pekárnám na Ševcovské ulici ve Zlíně. Díky prostorám se podařilo opět zvýšit objem výroby a zároveň podstatně rozšířit sortiment výrobků.

Od roku 2002 firma sídlí v nově vybudovaném areálu, který se nachází v průmyslové zóně na východním okraji Zlína.
Tyto nové prostory tak plně vyhovují nárokům, které jsou kladeny na kvalitu a hygienu výroby a zároveň vytvořily příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance.

V současné době firma dále rozvíjí síť 23 vlastních prodejen, které jsou zásobovány výhradně firemním pečivem. Jedním z důvodů této aktivity je zajištění co nejvyšší kulturnosti prodeje výrobků firmy Svoboda a Březík.