Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajú v obchodní korporaci Svoboda a Březík-pečivo, s.r.o.  podle nařízení GDPR.

EU
Společnost Svoboda a Březík – pečivo, s.r.o.
je realizátorem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011560 s názvem "Zvýšení odborné úrovně dovedností ve společnosti Svoboda a Březík - pečivo s.r.o."
Přečíst dokument

Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je  nařízení EU o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR.
Svoboda a Březík-pečivo, s.r.o. (dále Firma), jako  zpracovatel osobních údajů, provedla požadovanou analýzu shromažďovaných dat o zákaznících a obchodních partnerech (dále jen data),  tímto prohlašuje, že:

1. Uchovává pouze ta data, které jsou vyžadována obecně závazným právním předpisem, anebo jsou nutná pro obchodní styk s dodavateli a odběrateli.

2. Získaná data neposkytuje žádným třetím stranám.

3. Nevyhledává a ani jinak nezískává data o zákaznících a obchodních partnerech, kromě informací z veřejných zdrojů nutných pro provoz a zabezpečení výroby a prodeje svých výrobků a zboží. Žádným způsobem tato data neshromažďuje, nevyhodnocuje a nepoužívá pro marketingové účely.

4. Zabezpečuje data zaheslováním a dalšími prostředky ochrany dat na vnitřní síti, aby co nejvíce omezila možnost neoprávněného vniknutí do sítě.

5. Používá fyzické a elektronické zabezpečení budov a serverů, kde jsou data uložena.

6. Data  jsou pravidelně zálohována.

7. Po skončení obchodního či pracovního vztahu a po vypršení zákonných lhůt požadujících uchovávání dat jsou tato vymazána.

8. Provedla školení zaměstnanců a kontrolní organizační opatření směřující k zabezpečení dat

Z výše uvedených bodů (hlavně 1-3) a podmínek stanovených GDPR vyplývá, že Firma NEPOTŘEBUJE ZVLÁŠTNÍ SOUHLAS ZAMĚSTNANCŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ S PODMÍNKAMI GDPR.